Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA LÀ GIA NGHIỆP 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự sống đời đời làm gia nghiệp là điều ai cũng cần, ai cũng đặt câu hỏi và chiếm lĩnh cho bằng được. Thật lòng chúng con đến xin Chúa chỉ cho chúng con cách thức cần thiết để có được sự sống đời đời. Dựa vào lời xác quyết của Giáo hội, chúng con tin rằng Thánh Thể là nơi chúng con có thể tạo lập được sự nghiệp cho riêng mình. Vì Thánh Thế là chính Chúa, nơi Chúa sự sống đời đời tồn tại, nơi Chúa chúng con tìm thấy lẽ sống và chấp nhận nhau như anh em. Và nơi Chúa, chúng con tìm thấy được ý nghĩa của sự phục vụ mọi người như anh em. Bởi vì Giáo hội dạy chúng con, Thánh Thể là chính Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian. Chúng con tin nhận nơi Chúa có sự sống đời đời, và tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Chính Chúa đã hy sinh cho chúng con, băng bó tâm hồn đầy tội lỗi và yếu đuối của chúng con. Giờ đây chúng con cũng cần phải bày tỏ lòng thương với những người thất thế sa cơ chúng con gặp trên đường đời. Băng bó cho người anh em, đưa vào trong Giáo hội để cùng với Giáo hội băng bó chăm sóc cho họ. Có như thế chúng con mới mong tìm được sự sống đời đời cho bản thân và cho người khác. Xin Chúa mở con mắt đức tin để chúng con có thể thấy người khác thực sự là anh em. Xin mở rộng đôi tay, để chúng con chữa trị những vết thương cho nhau. Amen.

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                                   Lc  10,25-37 

          Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” Người đáp: “Trong Luật đã viết gi? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và lạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghi, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." 

          Đó là Lời Chúa

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Thao Thức Về Sự Sống Đời Đời 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sống ở đời ai cũng thao thức về chốn vĩnh cửu, nơi tồn tại mãi, điều có thể dựa vào đó để cho mọi người tồn tại và phát triển. Ở đời ai cũng đi tìm hạnh phúc, có người tìm hạnh phúc trong niềm vui xác thịt, có người tìm trong ăn chơi hút chích. Bởi vì khi thỏa mãn xác thịt hay hút chích, là lúc người ta tìm thấy sung sướng nhất, mà không có gì có thể mang lại sự sung sướng như thế. Có người tìm trong việc phục vụ người khác, thấy người khác hạnh phúc thì mình cũng được hưởng hạnh phúc. Nụ cười người khác chính là nụ cười của mình. Có người tìm hạnh phúc trong nghiên cứu sách vở, trong phòng thí nghiệm. Vâng tất cả đều đi tìm hạnh phúc. Tìm một cuộc sống tốt hơn. Còn chúng con đang tìm hạnh phúc nơi đâu? Trở về với bài Tin mừng chúng con thấy người thông luật hiểu rõ muốn có sự sống đời đời phải làm sao. Câu trả lời không phải là không có sẵn. Đã được ghi chép trong luật từ lâu: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn người, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Giới luật yêu thương đã có từ ngàn xưa. Nay Chúa Giêsu xác quyết trở lại để khẳng định cho mọi người thấy đâu là điều Chúa muốn. Giới luật có đó nhưng người ta vẫn chưa thỏa mãn, người ta vẫn đi tìm. Vấn đề không phải nơi Chúa, mà là nơi người ta không chịu hiểu đúng ý của Chúa. Yêu Chúa là điều phải làm và ai cũng thực hiện. Người nào cũng kính yêu một vị Thượng Đế tối cao, chẳng ai dám oán trách, chửi bởi Thượng Đế. Người có niềm tin cũng như người không chia sẻ cùng niềm tin, vẫn hàng kính mến và tôn thờ một Thượng Đế duy nhất. Chỉ có điều niềm tin đó thường dừng lại ở bản thân, không sinh hoa kết trái cho tha nhân. Yêu người thân cận mới là điều làm cho người ta bất đồng. Ai là thân cận của tôi. Ai là người cần được tôi thương tôi yêu. Bản thân, người thân, làng xóm hay tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, giai cấp. Câu trả lời thật khác nhau. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo chân Chúa lâu ngày, chúng con cũng nhận thấy câu trả lời tìm sự sống đời đời chẳng đâu xa. Đó là chính Chúa. Chúa Giêsu chính là câu trả lời cuối cùng của chúng con, trên con đường tìm kiếm sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nơi Chúa có đủ lý thuyết lẫn thực hành. Nơi Chúa chúng con sẽ tìm thấy câu trả lời đâu là điều Chúa muốn và ai là người chúng con cần phải yêu thương. Nếu người thông luật hỏi Chúa có nghĩa ràng, ông ta cũng tin rằng Chúa có thể cung cấp cho họ câu trả lời thỏa đáng. Giờ đây chúng con đến với Chúa và hâm nóng lại tinh thần tông đồ trong chúng con. Hâm lại ước nguyện tìm kiếm sự sống đời đời nơi bản thân. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng tự đạt lại cho mình câu hỏi những việc chúng con làm xưa nay Có phải vì lòng mến Chúa yêu người hay không? Những gì chúng con tìm kiếm xưa nay có phải mục tiêu cuối cùng là sự sống đời đời, hay chỉ là tìm tự lợi cho bản thân hoặc chỉ là bó gọn trong gia đình của mình? Nếu có người thân của chúng con là vợ chồng, con cái anh em trong nhà hay làng xóm hỏi con tìm sự sống đời đời nơi đâu? Câu trả lời chúng con có giống câu trả lời của Chúa hay không? Xin tha thứ và ban sự khôn ngoan để luôn có tâm hồn hướng về Chúa như đích điểm sự sống đời đời của chúng con. Amen. 

 

Bài Hát: Hy Lễ Cuối Cùng 

1. Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.

Đk. Nơi Ngài con đặt hy vọng. Nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

2. Lạy Chúa điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn ủi an trong Chúa muôn đời. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Chăm Sóc Người Thân

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đối với người Do thái, họ hết sức chăm sóc cho nhau. Họ sẵn sàng bỏ thời gian tìm kiếm người thân, người cùng dân tộc đưa về quê hương. Dân Do thái đã ba lần đi lưu đầy, và cũng từng ấy lần họ đã được quy tụ lại để trở về quê hương, chứng tỏ tinh thần dân tộc của họ rất cao. Tình yêu họ dành cho nhau rất mạnh mẽ. Nơi đất khách quê người, họ sẵn sàng che chở cho nhau, quy tụ lại thành một khối để chống lại những nền văn hoá ngoại lai, làm lung lay lề luật của Đức Chúa và người thân của mình. Chúa cũng được sai đến với người dân tộc của mình trước. Chúa rao giảng Tin mừng Nước Trời cho dân Chúa trước tiên. Chúa sẵn sàng chịu đau khổ để bảo vệ Tin mừng Chúa, cố gắng thánh hoá đền thờ đã ra nhơ uế. Nhưng trên hết Chúa đã vượt qua mọi ngăn cách về thời gian lề luật, để cứu chữa những người bệnh tật, những người cô thân cô thế. Đối với Chúa cứu người quan trọng hơn cả thực thi lề luật. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ai trong chúng con cũng có người thân. Ít nhiều người thân chúng con cũng gặp những nguy hiểm, tai nạn bất ngờ. Chúng con sẵn sàng phục vụ họ, cho dù có phải mất nhiều thời giờ, cho dẫu phải tiêu tan cả sản nghiệp. Có những gia đình gặp phải những đứa con hư hỏng, đã phải lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm bằng được trở về. Có nhiều người trong chúng con đã phải hạ mình xuống, để năn nỉ những người thân hư hỏng trở về với gia đình. Có những bàn tay người cha đã chăm sóc người con nhiều năm trời vì bệnh tật. Có những người mẹ đã chăm sóc con cái liệt lào rất nhiều năm, mà không hề hé răng than thở nửa lời. Những người cha mẹ đó sẵn sàng dành trọn thời gian chăm sóc con cái mà nét mặt vẫn vui tươi. Cha mẹ sẵn sàng bán hết cả sản nghiệp để lo cho con cái mà chẳng tiếc chi tiền bạc. Miễn sao thấy người thân còn khỏe hay sống là được. Trong vòng gia đình, người thân còn phải chịu đựng nhiều những tật xấu của nhau thật phi thường. Những tật xấu của nhau chúng con có thể nhờ người thân hay chính quyền can thiệp để thoát ra, thế nhưng chúng con đã không làm như thế mà vẫn âm thầm chăm sóc, chịu đựng như thể chăm sóc cho chính mình. Những trận đòn, những lần quậy phá, những tệ nạn bài bạc, rượu chè và cả lấy cáp của nhau để có tiền sài... Vậy mà chúng con vẫn vui tươi đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau và cũng sẵn sàng tha thứ, chữa trị vết thương của nhau. Đó là những việc chăm sóc của người thân chúng con dành cho nhau thật đẹp, thật hay. Gia đình đã thực sự trở thành quán trọ để mỗi người tìm thấy nơi ấy sự chăm sóc hy sinh cho nhau đến tận cùng. 

          Lạy Chúa, chúng con đã vì tình yêu mà chăm sóc cho nhau, chúng con đã vì lệnh Chúa và Giáo hội để tha thứ và chữa trị nhau. Giờ đây xin Chúa thêm ơn đức tin và hiền hoà, để chúng con thực sự tin rằng Chúa muốn chúng con chịu đựng và chăm sóc lẫn nhau. Xin thêm lòng mến để chúng con thực sự yêu mến và chăm sóc người thân, như thể đó là việc chăm sóc bản thân và chăm sóc Chúa vậy. Xin thêm ơn trông cậy nơi Chúa, để chúng con có thể trông thấy việc chăm sóc cho nhau là việc Chúa quan phòng cho chúng con nhìn ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi người. Amen

 

 

Bài Hát: Niềm Vui Của Tôi 

1. Niềm vui của tôi là hiện diện cùng với anh em trong tiếng nói, tiếng cười trong ánh mắt tình người rạng rỡ niềm tin. Niềm vui của tôi là đồng hành cùng với anh em trong tiếng hát ngọt ngào, trong tiếng khóc lệ trào từ trái tim tôi. 

Đk. Tôi vẫn yêu thương mọi người trong suốt cuộc đời dù bao gian khó. Tôi mãi yêu thương mọi người trong bước hành trình nhà Cha dấu yêu, tôi hết bơ vơ lạc loài trên quãng đường mà tôi đã tới. Tôi hết băn khoăn nhọc nhằn chia sẻ ngọt bùi  cùng với anh em.

2. Niềm tin của tôi là nụ cười nở mãi trên môi, trong bí tích lãnh nhận, trong ánh sáng lời Ngài dìu dắt đời tôi. Tình yêu của tôi là tình yêu của Đức Kitô. Yêu xuống thế làm người yêu đến chết tập hình còn mãi yêu thương. 

 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Ai Là Người Thân Cận 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đối với người Do thái người thân cận của họ không phải như Chúa nói. Người thông luật hiểu rõ người thân là ai. Ông ta muốn biện hộ cho mình, nên mới hỏi xem người thân đó là ai. Trong đầu ông đã có sẵn câu trả lời: đó là anh em, họ hàng và mở rộng lắm cũng là người Do thái mà thôi. Thương người thân cận tức là những thân nhân, những người Do thái cùng dân tộc. Còn người không phải là dân Do thái vẫn bị họ cho là người ngoại và tội lỗi. Người Do thái vẫn gọi những người không cùng tôn giáo là dân ngoại với một giọng hết sức khinh bỉ. Bởi vì đó không phải là dân được Đức Chúa chọn, không được cắt bì như Chúa dạy, không được Chúa dạy bảo và thánh họa nên làm sao mà tốt được. Luật Chúa là vàng nên không thể đem so sánh với luật dân ngoại không được Chúa chỉ dạy. Nhất là với người Rôma không thể đội trời chung. Chỉ có hận thù và làm sao đánh đuổi họ ra khỏi đất nước của người Do Thái. Đó cũng là câu trả lời chung của mọi người trên thế giới. Ai không chung huyết thống, ai không cùng dân tộc thì không phải là anh em, không phải là người thận cận. Còn đoạn Tin mừng cho chúng con thấy Thầy Tư tế và Thầy Lê-vi có thể bỏ người bị nạn mà đi, vì có thể thấy còn phải dâng lễ, làm sao mà trễ giờ cho được. Nếu dâng lễ làm sao đụng vào người thương tật như thế, đụng vào sẽ mác uế không thể dâng lễ hay thi hành bổn phận của những quy định luật đòi hỏi. Nên họ có đủ lý do để bước qua nạn nhân đó. 

          Nhưng Chúa lại có một câu trả lời khác. Người thân không chỉ là người thân cùng huyết tộc, dân tộc mà còn là tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, giai cấp kế cả kẻ thù cũng phải yêu thương cầu nguyện cho họ. Phải vượt qua cả những rào cản của luật lệ. Cứu người quan trọng hơn cả việc dâng lệ, thực hành những quy định của luật đòi hỏi, quan trọng hơn cả tiền bạc vật chất. Vì đây là luật của tâm hồn, luật yêu thương, luật lương tâm đã được khắc cốt ghi tâm nơi lòng mỗi người. Không có sách luật nào ghi lại được luật này. Nó là luật của mọi người, của mọi thời, là luật của lương tâm thì làm sao sách vở diễn tả được. Chúa đã đến áp dụng luật lương tâm ngàn đời này để dạy chúng con bài học tất cả là anh chị em với nhau. Tất cả những ai chúng con gặp gỡ trên đường đời đều là thân cận của chúng con, mà chúng con phải tiếp đón và chữa lành, cho dẫu sự chữa lành đó có phải nghỉ lễ, phả tốn kém về kinh tế. Vì lúc đó Chúa mời gọi chúng con bước tới giúp họ. Rất có thể chính vì người bị nạn ấy mà Chúa đã để chúng con đi qua gặp gỡ và chăm sóc họ thay cho Chúa. Chúa muốn chúng con xem nhau như anh em trong nhà để chăm sóc, giữ gìn và phục vụ họ. Vì có như thế thì một lúc nào đó chúng con gặp nạn, chúng con cũng được những bàn tay nâng đỡ chở che. Và chắc chắn đến ngày sau hết, Chúa sẽ chữa trị cho chúng con khỏi bị lên án đời đời trong hoả ngục. Xin Chúa mở con mắt đức tin để chúng con thực sự nhìn thấy người thân cận của chúng con nơi những người Chúa cho gặp gỡ. Xin cho chúng con biết đem tình yêu phục vụ cụ thể để chữa trị chăm sóc những người đau khổ. Đơn giản đó là điều Chúa muốn và đó cũng là điểm Chúa sẽ chữa lành cho chúng con khi gặp nạn. Amen.

 

 

Bài Hát: Bài Ca Con Người 

1. Một người đã sống bên ta, khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, Người còn đó sớt chia với ta niềm vui, nỗi đau của kiếp con người.

Đk. Giêsu chính là Người đó, Giêsu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.

2. Một người đã chết như ta thân chôn vùi sâu dưới nấm mồ. Dù thời gian có trôi qua trong tim lòng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai và Thần Khí Chúa đã tái sinh người con dấu yêu khỏi ách tử thần.

 

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thao thức về sự sống đời đời luôn luôn ngự trị nơi tâm trí chúng con, chúng con mong ước đạt đến sự sống ấy. Nếu như cuộc đời chúng con không đạt được sự sống đời đời, thì sẽ là một cuộc đời vô ích. Nhưng Chúa lại bảo chúng con chăm sóc yêu thương người thân cận như yêu thương chăm sóc chính Chúa. Đó là điều khó. Vậy những gì chúng con đã chăm sóc cho nhau trong gia đình, những gì chúng con hy sinh chịu đựng lẫn nhau trong gia đình, thì cũng xin cho chúng con biết mở rộng tình yêu chăm sóc đó đến những người khác. Có như thế tình yêu chăm sóc của chúng con mới thật tình và tận tâm. Điều này khó thực hiện nhưng chúng con tin rằng đó cũng là cách thế Chúa và tha nhân đối xử với chúng con trong những lúc gian nan. Xin Chúa mở rộng cho nhiều bàn tay nâng đỡ những tâm hồn mỏi mệt vì bệnh tật, xin cho nhiều đôi chân không mỏi mệt tìm kiếm những người hư hỏng trở về với gia đình, về với Chúa. Xin Chúa cũng bỏ qua những lần thiếu sót hay vì những lý do này nọ để chèn ép một người đến chỗ phải đau khổ hơn. Xin thứ tha cho những lần chúng con đã nhắm mắt làm ngơ bước qua nỗi khổ của người khác, hoặc cười cợt trên những đau khổ của tha nhân. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.