Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các tông đồ đi theo Chúa đã lâu, họ có những câu hỏi về Chúa, nhất là về thân thế, sự nghiệp của Chúa. Những câu hỏi Thầy là ai? Luôn được đưa ra để thảo luận. Hôm nay Chúa dẫn ba môn đệ lên núi tỏ vinh quang ra cho các môn đệ thấy tận mắt một phần vinh quang của Chúa. Từ đó các ông được củng cố niềm tin vào Thầy Giêsu Đến lượt mình, các Tông đồ lại tiếp tục nâng đỡ niềm tin của mọi người. Bằng con đường khổ giá, đường lên núi Canvê với Chúa. Hôm nay chúng con chầu Chúa xin Chúa cũng tỏ cho chúng con thấy Chúa “dù chỉ một lần chúng con cũng mãn nguyện”. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể mở mắt đức tin còn yếu kém nơi chúng con. Xin vực chúng con dậy từ những thất bại, những đau thương và những hoài nghi về Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng của Thiên Chúa, là sự sống trần gian và là đường về Thiên quốc dẫn đưa chúng con vào trong sự hiện diện của Chúa. Niềm tin chúng con đủ mạnh để có thể sống những thăng trầm của kiếp người. Đồng thời dẫn dắt anh chị em vào ánh sáng của Chúa. Amen. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô                                                    Mc 9, 1-13 

          Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mê-sê, và một cho ông Ê-li-a." Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. 

          Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?" Người đáp: "Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chế? Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông." 

          Đó là Lời Chúa 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Đức Giêsu Là Con Thiên Chúa

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là Thầy, là Anh cả trong một đàn em đông đúc và là Chúa, là Chúa từ đời đời. Trước khi sinh ra, Chúa đã là Thiên Chúa và vẫn mãi là Chúa. Thế nhưng vinh quang ấy, Chúa đã tạm gác lại để mặc lấy thân xác loài người. Xác phàm đã che khuất vinh quang Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa chỉ tỏ hiện trong những quyền năng của các phép lạ. Nhờ phép lạ mà mọi người tin và tôn vinh Chúa là Chúa. Các môn đệ luôn tự hỏi Thầy mình là ai, môn đệ của Gioan cũng đến chất vấn Chúa là ai? Môn đệ Chúa được chứng kiến Chúa dẹp yên sóng biển cũng tự hỏi: “Người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió, và sóng gió phải tuân lệnh?”. Đối với tác giả Mác-cô, bí mật về Đấng Mê-si-a luôn được nêu lên. Mác-cô không cho biết ngay Chúa Giêsu là ai? Chỉ diễn tả có một con người tên là Giêsu. Con người ấy làm được nhiều phép lạ như: dẹp yên sóng biển, chữa lành người đàn bà bị băng huyết, hóa bánh ra nhiều, cho người mù được thấy... Con người ấy đã chết nhưng đã sống lại. Hãy tin vào Con Người ấy thì sẽ được cứu và được sống. Lời tuyên xưng Chúa là Đức Kitô Con Thiên Chúa hàng sống của thánh Phêrô năm xưa, cũng là lời tuyên xưng của mỗi người chúng con hôm nay. 

          Lạy Chúa. Hôm nay, Chúa dẫn ba môn đệ lên núi, trên đó họ đã được chứng kiến một phần nhỏ vinh quang của Thiên Chúa. Áo Chúa trở nên trắng xoá đến nỗi không một thợ giặt trần gian nào có thể giặt trắng được như thế. Có mây bao phủ như muốn nhắc chúng con đến cột mây mà Môsê đã dẫn dân trong sa mạc. Mây tỏ cho biết đó là sự hiện diện của Chúa, sự dẫn dắt của Chúa. Ấy là quyền năng của Chúa, là bảo đảm cho dân chúng biết Chúa còn đó, còn dẫn dân qua khỏi sa mạc vào Đất Hứa. Sự hiện diện của Môsê và Êlia cho chúng con biết được Chúa đến để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa. Lời chứng từ trong đám mây cho chúng con hay Chúa đã được Chúa Cha sai đến. Cứ nghe theo Lời Chúa Giêsu sẽ được sống, sẽ được cứu. Lạy Chúa vinh quang của Chúa chỉ một lần được hé mở rõ ràng như thế làm cho các ông xác tín vào thân thế của Chúa Giêsu là ai. Chúng con không được diễm phúc chứng kiến, nhưng chúng con đã tin và cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong một nơi như thế. Chúng con chưa thấy nhưng chúng con cũng có thể hình dung đó là một nơi tuyệt vời, trên cả tuyệt vời bởi vì đó là vinh quang của Chúa. Chẳng có gì ở trần gian có thể đem so sánh với vinh quang ấy. Dù chỉ màu trắng thôi thì trần gian đã chẳng theo kịp. Chúng con ao ước được về nơi đó. Lạy Chúa đó chỉ là một phần của vinh quang Thiên Chúa. Một phần nhỏ của hạnh phúc bất diệt. Hạnh phúc ấy sẽ là hạnh phúc của chúng con, nếu chúng con tin và đi theo Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể mở con mắt đức tin, để chúng con có một đức tin không lay chuyển vào Chúa. Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể lấy hạnh phúc thế trần để đo lường hạnh phúc của Chúa. Làm sao chúng con có thể lấy vinh quang chóng qua của chúng con, để so với vinh quang vô biên của Chúa. Chỉ có điều vinh quang của Chúa lại ẩn khuất trong con người của Chúa Giêsu, trong tấm bánh nhỏ bé và chúng con chỉ có thể hưởng sau khi chúng con đã về với Chúa, nên dễ làm cho chúng con nản lòng, sờn chí đợi chờ vinh quang mai này. Xin Chúa gia tăng đức tin còn non yếu của chúng con. Amen.

 

Bài Hát: Tin Hay Không Tin 

1. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin này quyết định cho đời tôi. 

Đk. Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai tôi vẫn làm môn đệ Ngài.

2. Luôn luôn tin yêu là đón nhận Tin mừng Chúa, luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân, luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm.

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Chúa Nâng Đỡ Đức Tin 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dẫn ba môn đệ thân tín của Chúa lên ngọn núi cao. Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê là ba môn đệ thân tín đã đi theo sát Chúa trong cuộc đời dương thế. Chúa biết tâm trí họ còn hoài nghi về thân thế của Chúa. Chúa cũng biết những gian khổ sau này Chúa phải chịu rất nặng nề, nên niềm tin của họ vào Chúa có thể bị lung lay. Chúa muốn nâng đỡ đức tin của các ông, để các ông mạnh mẽ trong đời sống theo Chúa. Các Tông đồ đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng chưa đủ, các ông đã chứng kiến Chúa biến hình cũng chưa đủ tin. Đức tin của các ông thật mạnh khi thấy Thầy mình còn mạnh khoẻ, làm được các phép lạ. Còn khi Thầy Giêsu bị bắt, bị đánh đòn, chịu vác thánh giá, và cuối cùng chết trên thập giá. Lúc đó vinh quang của Chúa không còn gì nữa. Lúc đó toàn đau khổ, toàn chuyện chết chóc, thì các ông đã chạy xa Chúa, niềm tin các ông chưa đủ mạnh để thực sự bước đi theo Chúa trên đường khổ giá. Quả thực sau này Phêrô đã chối Chúa; Gia-cô-bê cũng bỏ Chúa không thấy xuất hiện trên đường thánh giá, chỉ còn lại Gioan đã theo Mẹ Maria đến tận chân thập giá. Có lẽ họ sợ quá đã bỏ trốn hết không ai dám vào dinh thượng tế, dinh Philatô để bênh vực Thầy. Họ cũng sợ không dám theo chân Chúa trên đường khổ giá. Sau khi Chúa chết họ cũng mất hết niềm tin, mất nhuệ khí làm chứng cho Thầy, đành bỏ về quê sinh sống như một người bình thường. Những gì tình nghĩa, niềm tin Thầy trò cũng tan theo mây khói, giờ đây chỉ là những kỷ niệm buồn. Cuộc đời của các Tông đồ quá nhiều biến động, và cũng quá nhiều nguy hiểm đến chết người. Chúa đã thấy trước những mối nguy hiểm ấy, nên cần được nâng đỡ đức tin cho họ vững mạnh. Sau này khi Chúa sống lại và Chúa Thánh Thần hiện xuống, đức tin của họ mới thực sự mạnh mẽ, dám đi bất cứ nơi đâu và sẵn sàng lấy mạng sống mình làm chứng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đức tin của các Tông đồ đã được Chúa nâng đỡ. Còn chúng con hôm nay thì sao? Chúng con có cần một hành động rõ ràng cuộc biến hình nữa hay không? Ai cũng mong đợi Chúa biến hình, nhưng trước mắt chúng con vẫn là tấm bánh không hơn không kém. Chỉ có đức tin cho chúng con biết đó là sự hiện diện của Chúa. Giờ đây chúng con không còn bị thử thách như các Tông đồ xưa. Nhưng chúng con lại đang bị bao vây bởi nhiều hoạt động hấp dẫn. Cạp mát, đôi tại chúng con lúc nào cũng vang lên những lời quảng cáo, những nhãn hiệu bát mát. Còn Thiên đàng lại xa xôi và ít có những điểm thực tế. Nói đúng hơn chúng con chưa dám sống cho một Thiên Chúa biến hình dám sống và chết cho chúng con. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém để chúng con có đủ sức sống với một thế giới nhiều nghi kỵ, sống với gia đình nhiều bận tâm, sống với một môi trường mà chung quanh đang lôi kéo chúng con vào những hoạt động liên tục, khiến chúng con không còn thời gian dành cho Chúa nữa.

 

Bài Hát: Tình Yêu Thương Nhiệm Mầu

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu Con, Chúa đã chết trên đồi váng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai trời. Đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Chia Sẻ Đức Tin 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi các Tông đồ chứng kiến việc Chúa biến hình. Vinh quang Chúa đã làm các ông vừa sợ, vừa ngây ngất, đến độ các ông sẵn sàng lưu lại đó. Quên cả gia đình, sẵn sàng làm ba cái lều cho Chúa và hai nhân chứng của Cựu Ước. Nhưng Chúa lại muốn dẫn các ông đến một nơi khác mà chẳng ai muốn đến, chỉ có mỗi Gioan là dám theo Chúa lên tận nơi. Đó là đồi Canvê. Kinh thánh đã chứng minh cho chúng con thấy: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng bạn danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (P1 2,6-) Đó là con đường Chúa đã đi, đó là cách thức Chúa chia sẻ đức tin cho chúng con, chia sẻ sự khổ và vinh quang cho chúng con. Các Tông đồ không thể ở mãi trên núi biến hình, nhưng cần phải xuống để đi vào con đường đau khổ của Chúa, trước khi thực sự bước vào vinh quang bất diệt. Đường Chúa đi cũng là đường các Tông đồ sẽ đi, việc Chúa làm các Tông đồ rồi cũng sẽ làm. Nhờ các Tông đồ chia sẻ ân đức tin mà ngày nay chúng còn mới được hưởng nhờ ơn đức tin đó. Đức tin của chúng con được Chúa ban qua các Tông đồ. Đức tin chúng con tinh tuyền và duy nhất bởi đã xuất phát từ các Tông đồ.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo Chúa có lúc chúng con thấy rất vui, rất hạnh phúc, vì được Chúa bảo vệ, che chở, nhiều khi được ân sủng và vinh quang Chúa bao bọc bởi những sự lành. Chúng con cứ muốn sống mãi trong sự lành đó. Có nhiều người trong chúng con sống rất hạnh phúc vì được gia đình, của cải tràn trề, có nhiều người đang sống trên nhung lụa. Chúng con muốn sống mãi trong tình trạng đó, không muốn chia sẻ cho mọi người những gì chúng con đã được Chúa ban cho. Đó là lúc Chúa dắt chúng con lên núi biến hình. Những hành động của Chúa không dừng lại ở đó. Chúa không muốn chúng con ngủ quên trên chiến thắng, trên sự thành công, mà phải cảnh giác, đặc biệt cần xuống núi chia sẻ ơn ích đó cho anh chị em. Chia sẻ bằng việc động viên, khích lệ và trợ giúp người anh chị em chung quanh, thoát khỏi những đau khổ bệnh tật, đói nghèo, cô đơn, tù đày và không cần Chúa. Chúa muốn chúng con đồng hành với những người đó, để cùng với Chúa dẫn họ lên núi Canvê. Đó là hành động Chúa muốn chúng con biến hình với Chúa, cho họ thấy đức tin của chúng con và thấy vinh quang của Chúa qua chúng con. Khả năng biến đổi của chúng con là khả năng dám chia sẻ vinh quang với họ. Xin Chúa là, bàn tay nối dài của chúng con đến với họ. Xin là đôi chân đi đến thăm nuôi ho, xin là con tim yêu thương đi đến tâm sự lắng nghe và đồng hành với họ trong cuộc sống. Amen.

 

Bài Hát: Có Bao Giờ

1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly, nước lã nhạt cầm hơi. 

Đk. Nhưng con đâu, con đâu có ngờ bao lâu nay bao lâu đến giờ mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi. Nhưng con nay con nay biết rồi, chung quanh con hay năm rõ mười, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.

2. Có bao giờ con thấy Chúa có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo cho mình lạnh căm. Có bao giờ, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã biến hình cho chúng con thấy Chúa, nhờ đó đức tin của chúng con ngày càng vững mạnh. Chỉ chiêm ngắm tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ mà chúng con lại có thể quỳ gối, tôn thờ và ở lại cả ngày trong đó. Chúng con nói rằng đó không phải là tấm bánh, đó là Chúa Giêsu Thánh Thể của chúng con. Làm sao thế giới họ tin cho được. Thế nhưng con mắt đức tin lại cho con được thấy. Những lúc chúng con dâng lễ, là lúc chúng con chứng kiến Chúa hiến mình và biến hình thực sự. Bởi vậy thánh lễ chúng còn tham dự hàng ngày, với chỉ những lời đáp giống nhau mà chúng con vẫn không chán. Đó là Chúa biến hình. Những khi chúng con thành công trên đường đời, chúng con bảo Chúa đang biến hình với chúng con, vì đó không phải do công sức của chúng con nhưng, do Chúa mang lại. Điều quan trọng hơn lạy Chúa, đó là Chúa muốn chúng con hiến mình cho anh chị em. Chúa muốn chúng con biến hình với Chúa cho anh chị em. Xin Chúa là vinh quang, là hạnh phúc bất tận, là đường biến đổi cuộc đời chúng con thành cuộc hiến mình và biến hình với Chúa. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.