Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN

LỜI KÊU GỌI ĂN NĂN SÁM HỐI 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúng con cảm thấy sung sướng và hạnh phúc được quây quần bên Chúa trong nhà thờ này, để chúng con biết thờ lạy Chúa với hết tâm tình chân thành của chúng con; chúc tụng Chúa với hết con người của chúng con. Và nhờ đó chúng con có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng con và chúng con dễ dàng đáp trả lại tâm sự tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Giờ đây trước nhan thánh Chúa, chúng con kính dâng lên Chúa những thói hư tật xấu và lỗi tội của chúng con. Xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con biết nhận ra được những giới hạn bất toàn của mình, mà chân thành ăn năn sám hối. Xin Chúa giúp chúng con biết sẵn sàng để cho Chúa đổi mới những suy nghĩ của chúng con, đổi mới tình yêu của chúng con và đổi mới cả cách sống của chúng con nữa. Ngõ hầu qua ít phút gặp gỡ Chúa đây, tâm hồn chúng con thật sự được Chúa tác động và biến đổi trở nên tốt hơn, nên thánh hơn. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô       (Mt 4:12-23)

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Đó là Lời Chúa. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI SÁM HỐI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời của mỗi người chúng con đây đầy rẫy những bóng tối: tối tăm về sự hiểu biết Chúa, chúng con đi theo Chúa đã khá lâu rồi, vậy mà chúng con hiểu biết về Chúa chưa được bao nhiêu, đôi khi chúng con còn hiểu sai sự thật về Chúa nữa. Đó là bóng tối trong đức tin của chúng con. Chúng con chân thành sám hối xin Chúa thương xót thứ tha và chiếu rọi ánh sáng đức tin, ánh sáng Lời Chúa vào trong những tối tăm và sự hiểu biết của chúng con. Chúng con sống bên nhau trong một gia đình, mà nhiều khi chúng con chưa hiểu được nhau, vợ chồng với nhau mà cũng không hiểu được nhau, cha mẹ con cái cũng không hiểu được nhau, anh chị em ruột với nhau mà cũng chưa hiểu được nhau; phương chi nói đến những người bà con họ hàng bạn bè hoặc xóm làng. Chúng con chưa thực sự hiểu được nhau, thậm chí đã nhiều lần chúng con hiểu sai sự thật về nhau nữa. Đó là những bóng tối trong cuộc đời của mỗi người chúng con, xin Chúa thương xót tha thứ và ban ánh sáng tình yêu chiếu rọi vào trong tâm trí lu mờ, con tin trai cứng của chúng con. Chúng con còn có những bóng tối do tội lỗi, do mù quáng hay do cố chấp hẹp hòi, đang chất chứa trong tâm hồn của chúng con. Có những tội lỗi đã bám sâu trong cuộc đời của chúng con, chúng con nhiều lần đã cố gắng rũ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy. Có nhiều khi chúng con biết đó là một hành động xấu, làm mất lòng Chúa và thương tổn đến cuộc sống của chúng con, Nhưng chúng con vẫn cứ giả điếc làm ngơ và cố tình phạm lỗi. Hay có những khi chỉ vì cố chấp hẹp hòi mà chúng con đã để vụt mất khỏi tầm tay biết bao điều tốt, hay đáng ra chúng con phải có đối với anh chị em. Đó chính là những bóng tối đang bao phủ con người của chúng con. Xin Chúa thương xót thứ tha và ban ơn sức mạnh cho chúng con, ban ơn khôn ngoan cho chúng con. Cuối cùng chúng còn đang bị những bóng tối do những hoàn cảnh bên ngoài đưa đẩy: như những bất công, gian dối, thù hận, nói hành nói xấu, đã và đang làm cho chúng con biến chất là một người con của Chúa. Xin Chúa thương xót tha thứ và giúp con trỗi dậy làm lại cuộc đời, trong vòng tay yêu thương của Chúa cũng như của mọi người. Chúng con thành tâm ăn năn thống hối và quyết tâm đổi mới cuộc sống mỗi ngày.

 

Bài Hát: Tâm Ca Mai Đệ Liên 

1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má. Giọt nước mắt nào thông hối ăn năn. Giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than van. 

Đk. Xin thứ tha Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

2. Đời những lỗi lầm, này con tìm đến. Tìm đến với Ngài khóc lóc ăn năn. Tội lỗi ứ tràn một lần thống hối, ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la.

3. Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở, là chính suối nguồn thắp sáng tin yêu. Thầm ước mơ là trầm hương dâng hiến và trót cuộc đời đầy rẫy những mến thương. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI ĐỔI MỚI CÁCH SỐNG 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đem ánh sáng đến cho trần gian và Chúa muốn cho ánh sáng của Chúa phải được bừng cháy trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúa dạy “hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại anh em”. Như thế Chúa đã loại bỏ bóng tối của thù hận và đem ánh sáng thứ tha và hoà giải đến cho chúng con. Trong dụ ngôn người Sa-ma-ri-a nhân lành, Chúa đã loại bỏ bóng tối của sự lãnh đạm, dửng dưng và thúc giục chúng con quan tâm đến mọi người. Trong bài giảng về quyền bính, Chúa đã loại bỏ bóng tối của sự thống trị, áp bức và thúc giục những người ở vị trí lãnh đạo đừng đè đầu cưỡi cổ nhân dân, mà phục vụ họ trong sự hòa nhã khiêm nhường. Nhưng trên mọi sự chính Chúa đã tỏ lộ lòng nhân hậu, hiền lành của Chúa cho những người Chúa gặp gỡ, mà biết bao người đã được Chúa kéo ra khỏi những bóng tối của cuộc đời. Như vậy, Chúa đã đưa tội nhân ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để vào trong ánh sáng ân sủng và tình yêu của Chúa; Chúa đã đưa người bị ruồng bỏ ra khỏi bóng tối của sự loại trừ, để đưa vào trong ánh sáng chấp nhận của cuộc đời. Chúa đã đưa người bệnh và thương tật ra khỏi bóng tối của đau đớn và bệnh tật, để vào trong ánh sáng của hạnh phúc. Chúa đã đưa Gia-kêu ra khỏi bóng tối của tham lam và ích kỷ, để vào trong ánh sáng của niềm vui và chia sẻ, Chúa đã đưa Mat-ta và Ma-ri-a ra khỏi bóng tối của nỗi đau buồn, để vào trong ánh sáng của hy vọng và sự sống. Chúa đã đưa người trộm lành ra khỏi bóng tối của tuyệt vọng, để vào trong ánh sáng của chính Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã chiếu toả ánh sáng của Chúa vào trong mọi ngõ ngách cuộc đời của chúng con. Thế mà vẫn còn có người trong chúng con đây vẫn đang khép kín cửa lòng không cho ánh sáng Chúa rọi chiếu, chúng con vẫn chưa chịu đổi mới cách sống, mà Chúa đã đem đến cho chúng con. Chúa chữa lành, mà không gây thương tổn, tự do mà không áp bức, sự sống mà không chết chóc. Ai đi theo Chúa thì luôn có ánh sáng cho mọi người. Amen. 

 

Hát Bài: Thắp Sáng Lên 

Đk. Thắp sáng lên trong trái tim con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con, niềm tin như muôn sao sáng, mờ xoá bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian.

1. Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian, như tia nắng báo trời hừng đông, như chim én báo tin xuân hồng.

2. Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian, như mưa mới tưới gội đồng xanh, như sương tắm mát cho cây cành.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI BƯỚC THEO CHÚA 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa luôn luôn đi bước trước đón đợi chúng con và mời gọi chúng con đi theo Chúa. Cũng giống như xưa Chúa đã kêu gọi các tông đồ đang đánh lưới dưới lòng hồ, và các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Chúa không hứa hẹn cho các ông một vị thế và một tương lai sáng lạn, Những Chúa mời gọi chúng con nên thánh ở giữa cuộc sống thường ngày của mình, bằng cách từ bỏ ý riêng vác thập giá hằng ngày mà đi theo Chúa. Vì đó là chính con đường mà Chúa đã trải qua trong chính cuộc sống của Chúa, để mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa thừa biết mỗi người chúng con ai cũng ham sướng ngại khổ, ai cũng thích nhẹ nhàng thảnh thơi hơn là phải vất vả nặng nề, ai cũng muốn cho mình có hạnh phúc hơn là phải vác thập giá mỗi ngày. Phải chăng điều Chúa đòi hỏi chúng con nên thành bằng con đường thập giá, vượt quá khả năng và công sức của chúng con. Thừa không phải thế, vì đây là một đòi hỏi mà Chúa đã phải trả giá bằng chính kinh nghiệm trong cuộc sống của Chúa: Chúa đã hoàn toàn bỏ ý riêng của Chúa để tuân theo thánh ý Chúa Cha “Lạy Cha xin cất chén đắng này khỏi con nhưng đừng theo ý con một xin vâng ý Cha”. Chúa đã đi trọn con đường thập giá bằng chính tình yêu của Chúa, dành cho Chúa Cha và dành cho chúng con nữa. Đó chính là sức mạnh và bí quyết giúp cho Chúa hoàn tất con đường cứu độ. Từ kinh nghiệm đó, Chúa muốn chia sẻ cho chúng con, chúng con muốn hoàn tất ơn cứu độ của mình, thì cũng phải đặt vào trong thập giá đời thường bằng sức mạnh tình yêu của mình. Hơn nữa Chúa còn muốn mỗi người chúng con không nên đặt thánh giá của mình sang người khác. Trái lại hãy cố gắng ghé vai chia sẻ gánh nặng với anh chị em. Có được một cuộc sống như thế, thì chúng con sẽ trở thành những người con đích thực của Chúa, những chứng nhân tông đồ của Chúa, và chắc chắn phần thưởng nước trời đã đang và sẽ dành cho chúng con. 

 

Hát Bài: Bài Ca Con Người. 

1. Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi nó. Người còn đó sớt chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp người. 

Đk. Giêsu chính là người đó. Giêsu người sống bên tôi là tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.

2. Một người đã chết như ta thân chôn vùi sâu dưới nấm mồ. Dù thời gian có trôi qua thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay. Mà tình yêu vẫn không phai và thần khí Chúa Cha tái sinh người con dấu yêu khỏi ách tử thần.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Một giờ chầu Chúa sắp trôi qua rồi. Cám ơn Chúa đã chỉ dạy cho chúng con con đường nên thánh, bằng chính những yếu đuối giới hạn của chúng con, những bóng tối của cuộc sống chúng con. Xin Chúa hãy biến đối và canh tân nếp sống mới của chúng con. Cho chúng con biết can đảm phá đi những rào cản, những hố sâu làm cách biệt chúng con đến với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết để cho ánh sáng Lời Chúa chiếu rọi vào những góc tối trong tâm hồn chúng con, để chúng con được thực sự đổi mới cách sống thường ngày của chúng con. Nhất là xin Chúa cho chúng con quyết tâm bước đi theo Chúa, cho dẫu rằng có phải trả giá bằng những hy sinh gian khổ, bằng sự khước từ những cám dỗ và từ bỏ những tật xấu, để chúng con dấn thân bước đi trên con đường thập giá nhưng vẫn đầy tràn tình yêu. Amen.

  • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng 
  • Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng 
  • Hát bài về Thánh Thể 
  • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm


© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.