Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY

CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã đem ánh sáng niềm tin đến cho nhân loại chúng con. Cảm tạ Chúa đã mở con mắt đức tin cho chúng con được nhìn thấy Chúa qua chính những tạo vật mà Chúa đã tạo nên. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được mắt sáng không phải mò mẫm dò dẫm bước đi trong đêm tối cuộc đời. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy Chúa, chiêm ngắm Chúa trong các bí tích của Hội thánh. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con tận mắt chiêm ngắm. Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, qua tấm bánh miến mà chúng con đang chiêm ngắm trên bàn thờ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì không ít lần chúng con bưng tai bịt mắt trước sự hiện diện của Chúa trong những con người nghèo khổ. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con không biết cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ánh sáng đức tin. Xin tha thứ cho chúng con vì có những lần chúng con không để cho ánh sáng Lời Chúa hướng dẫn con đường sống của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con ít là hơn một lần chúng con đã không nhận ra Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Xin tha thứ cho chúng con vì rất nhiều lần chúng con tỏ ra cứng đầu cứng cổ trước những lời chỉ bảo của Chúa, qua cha xứ và các bậc cha mẹ ông bà anh chị em của chúng con. Và còn nhiều điều nữa Chúa ơi, chúng con thành tâm xin Chúa thương xót tha thứ và lắng nghe chúng con nguyện cầu. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan                                    (Ga 9:1-41)

Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.  Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”  Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.  Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.  Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”.

Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,  rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?”  Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!”  Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?”  Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.’ Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy”. Họ lại hỏi anh: “Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết”. 

Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy”. Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ.  Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!”

 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.  Họ hỏi: “Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?”  Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.  Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được”. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.  Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”.

Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi”. Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!” Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?” Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?” Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến”. Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!  Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì”. Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?” Rồi họ trục xuất anh.

Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây”. Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

Đó là Lời Chúa 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: NHỮNG ĐÊM TỐI NƠI CON NGƯỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là ánh sáng thế gian và của cuộc sống chúng con. Nếu không có ánh sáng Chúa soi đường dẫn lối, chúng con sẽ phải mò mẫm bước đi trong đêm tối cuộc đời. Chúa đã đem ánh sáng đến cho chúng con, thế mà trong chúng con cũng không ít người vẫn đang sống trong bóng tối. Những đêm tối nơi chúng con có thể là thói ích kỷ, làm cho chúng con bị mù không nhìn thấy những nhu cầu của người khác. Cũng có thể do tính không nhạy cảm làm chúng con bị mù trước vết thương mà chúng con đang gây ra cho người khác. Hay có thể là thói màu mè dị hợm, làm cho chúng con bị mù không nhìn thấy tất cả mọi người đều có nhân phẩm như nhau. Rất có thể do tính kiêu ngạo làm cho chúng con bị mù trước những tội lỗi của mình. Cũng có thể là do những thành kiến đã làm cho chúng con bị mù trước sự thật. Hay vì thói sống hối hả vội vàng, làm chúng con bị mù không nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới chung quanh. Cũng có thể là vật chất, làm cho chúng con bị mù trong những giá trị của tinh thần. Hay do sự nông cạn thiếu hiểu biết, làm cho chúng con bị mù không nhìn thấy những giá trị đích thực của con người, và gây ra nơi chúng con thói xét đoán qua vẻ bề ngoài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có những sự vật và sự việc chúng con không chỉ nhìn thấy bằng đôi mắt nhưng chúng con có thể nhìn thấy bằng trí óc, tinh thần và trí tưởng tượng nữa. Một đầu óc hẹp hòi, một tâm hồn nhỏ mọn, một trí tưởng tượng nghèo nàn, tất cả đều dẫn đưa chúng con đến cái nhìn thiếu sót, làn đen tối cuộc sống và làm cho thế giới bị thu hẹp lại. Chúa ơi, thảm kịch lớn lao nhất của thế giới hôm nay không phải là bị mù bẩm sinh, hay bị mù thể lý nhưng mà là vẫn có mắt nhưng không nhìn thấy, tệ hại hơn nữa là có mắt mà lại không muốn nhìn giống như người Pharisiêu trong bài Tin Mừng, trong khi người mà được từ từ mở mắt ra để nhìn thấy ánh sáng, thì người Pharisiêu vẫn là những người đã có đôi mắt sáng về thể lý, thì càng ngày trở nên mù lòa về tinh thần. Thế nhưng, những ai đã được Chúa Giêsu soi sáng, thì có thể họ không bao giờ nhìn vào bản chất và đời sống của mình theo cùng một thứ ánh sáng giống như trước nữa. Tất cả mọi sự đều tỏa sáng với một ánh sáng rạng ngời từ bên trong. Ánh sáng đức tin sẽ giúp con người tìm được đường đi của mình để vượt qua những hỗn loạn, rắc rối, đen tối của thế giới hiện đại. Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để chúng con bước theo Chúa mà không sợ lầm đường lạc lối. 

 

Hát Bài: Thắp Sáng Lên 

Đk. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối, tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình người. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là nguồn ánh sáng, là Đấng tạo thành ánh sáng, thánh Gioan đã nói ánh sáng chính là “Ngôi Lời: Ngôi lời là Thiên Chúa...là ánh sáng thật đã đến trong thế gian, chiếu soi vào bóng tối cho mọi người” (Ga 1,1-7). Khi Chúa đi rao giảng Tin Mừng chính Chúa đã xác nhận: “tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). Cụ thể trong bài Tin Mừng Chúa đã ban ánh sáng của Chúa cho người mù ăn xin bên vệ đường. Chúa đã ban cho anh mù ánh sáng thể lý, giúp cho anh có thể nhận ra được người ta. Và Chúa ban cho anh ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con mắt xác phàm của chúng con chỉ nhìn thấy ngoài mặt, không thấy được bên trong. Còn Chúa không những thấy bên ngoài mà Chúa còn thấy tận cả đáy lòng chúng con. Khi đối diện với người mù, các môn đệ chỉ thấy đây là một kẻ có tội nên bị phạt, còn những người Pharisiêu tìm đủ mọi lý do để phủ nhận sự thật về người mù. Đối với dân chúng thì không thể tin nổi sự việc mà họ nhìn thấy. Ngược lại Chúa Giêsu nhìn thấy cõi lòng của từng hạng người kể trên. Vì Chúa có một cái nhìn ưu ái, Chúa không nhìn người mù bằng ánh mắt bàng quang, mà nhìn với lòng thương mến. Chúa có một cái nhìn không bị che mờ bởi những thành kiến như các môn đệ, bởi cái nhìn hoài nghi như đám dân chúng, hay bởi những đố kỵ như những người Pharisiêu. Chúa có một cái nhìn thương cảm, biết rõ khát vọng của từng người và sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của họ. Chúa còn có một cái nhìn phát sinh hiệu quả, Chúa nhìn người mù và làm cho anh được thấy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa cũng đang muốn mỗi người chúng con lãnh nhận ánh sáng từ Chúa, để chúng con cũng biết đem ánh sáng đến cho mọi người. Nghĩa là chúng con cũng cố gắng trở nên giống Chúa, biết nhìn anh chị em với cái nhìn đầy ưu ái nhân từ, thương mến. Biết vượt lên trên những thành kiến, những hoài nghi hay đố ký để thấy được những nỗi khổ đau, những khát vọng của tha nhân, nhất là xin cho chúng con cũng biết nhìn anh chị em mà phát sinh những hiệu quả tốt, một cái nhìn cảm thông, xoa dịu nỗi đau của anh chị em; một cái nhìn yêu thương và phục vụ giúp anh chị em vượt qua những sóng gió của cuộc đời. 

 

Hát Bài: Thắp Sáng Lên 

Đk. Thắp sáng lên trong trái tim con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con niềm tin như muốn sao sáng. mờ xoá bóng tối nghi nan gọi mầm sống tái sinh trần gian.

1. Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian, như tia nắng báo trời hừng đông, như chim én báo tin xuân hồng.

2. Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian. Như mưa mới tưới gội đồng xanh, như sương tắm mát cho cây cành. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: ĐI THEO CHÚA GIÊSU KITÔ CON NGƯỜI SẼ ĐƯỢC ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con người chúng con vừa là ánh sáng vừa là bóng tối, chúng con đang mang trong mình khả năng mù loà, khả năng đưa ra nhiều lý do xem như chính đáng, để khỏi nhìn xem những gì không hợp ý với chúng con, Khả năng tự tạo cho mình nhiều xác tin sai lạc, hay từ chối trước nỗi đau của con người. Nhưng trong chính con người của chúng con cũng có những ánh sáng nó thôi thúc chúng con phải xét lại biết bao những vấn đề, nó buộc chúng con phải từ bỏ những thói quen xấu hay phải đoạn tuyệt với môi trường mình đang sống. Tất cả ánh sáng và bóng tối trong chúng con đã làm cho chính cái nhìn của chúng con bị sai lạc. Vì thế chúng con phải tìm lại cho mình chính nguồn ánh sáng, hầu chúng con không còn lẫn lộn, không còn dò dẫm trên hành trình bước đi theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thật ngỡ ngàng và sung sướng trước sự quan phòng tuyệt vời của Chúa. Chúa thừa biết chúng con hay mất phương hướng, dễ lầm đường lạc lối, có thể mau chán bỏ cuộc. Vì thế Chúa đã hiện diện bên chúng con, để thường xuyên nhắc nhở và chỉ dạy cho chúng con về hướng đi của cuộc đời, về cách đối nhân xử thế, về cách học làm người, về cách sống làm con Chúa, về hạnh phúc đời đời. Tất cả đều ở trong kho tàng ánh sáng Lời Chúa. Chỉ cần chúng con biết để cho Chúa cầm tay dẫn dắt, nhỏ to chỉ bảo và can đảm bước tới thì chắc chắn chúng con sẽ được bước đi trong ánh sáng tình yêu của Chúa và Chúa sẽ dẫn chúng con đến hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con biết thật lòng dám bỏ đi những bóng đêm tội lỗi, những đêm tối cuộc đời và những bóng tối của sự xấu, của ma quỷ, để chúng con luôn luôn được bước đi trong ánh sáng ban sự sống. Amen. 

 

Hát Bài: Lời Hằng Sống

1. Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn. Ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn. 

Đk. Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao với ngập tràn sự sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ơn thiêng chứa chan cõi lòng.

2. Lời Ngài vỗ về những khi sầu đau, đường đời ngút ngàn không biết về đâu. Cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu, tin vững Lời Cha ơn nghĩa thắm mầu.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin dâng lên Chúa những bóng tối của cuộc đời chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những mù loà trong con mắt đức tin của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những tối tăm và ích kỷ giận hờn, nghi kỵ, lười biếng, đam mê, nói hành nói xấu, ghen tuông, nóng nảy và tất cả thói hư tật xấu trong con người chúng con. Xin Chúa hãy chiếu soi ánh sáng thần linh vào trong đức tin u tối của chúng con. Xin Chúa hãy chiếu toả ánh sáng Lời Chúa vào trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa hãy chiếu sáng ánh sáng tình yêu vào trong tấm lòng chúng con, để từ nay chúng con sẽ là ánh sáng chiếu soi vào trong bóng tối cuộc đời này. Sẽ là ánh sáng của giác quan để nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn; sẽ là ánh sáng của tri thức để hiểu Chúa sâu sắc hơn; sẽ là ánh sáng của con tim để yêu Chúa nồng nàn hơn; sẽ là ánh sáng của đôi tay để phục vụ Chúa tận tình hơn. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.