Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

CHÚNG CON CA NGỢI THÁNH GIÁ CHÚA 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cùng với dân chúng Do Thái năm xưa, chúng con xin hoan hô, chúc mừng và vạn tuế Chúa đã đến trần gian giải cứu chúng con. Chúng con giơ cao cành lá đức tin để cung nghinh và thờ lạy Chúa. Chúng con xin trải tấm áo lòng mến để cho Chúa đi vào tâm hồn chúng con. Hợp với các trẻ em Do Thái chúng con xin chia vui với Chúa trong ngày hồng phúc này. Hợp với các phụ nữ Do Thái chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa. Chúng con muốn bắt chước chủ nhân của con lừa Chúa cưỡi năm xưa, xin Chúa hãy sử dụng tất cả những gì Chúa cần đến, ngay cả bản thân chúng con đây. Xin Chúa hãy để cho chúng con tung hô vị vua tình yêu đã đi vào lòng người trong chúng con, Xin Chúa hãy cho chúng con được cung nghinh đón tiếp Chúa, đang hiện diện trên bàn thờ trước mặt chúng con đây. Chúa vẫn đang là vị vua hoà bình sống giữa chúng con. Chúa vẫn đang là vị vua khiêm nhường ở giữa chúng con. Chúng con xin ngợi khen chúc tụng và tôn vinh Chúa. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu                                  (Mt 27,11-50)

Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?" Đức Giê-su trả lời: "Chỉnh ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. 

Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: “Các người muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô? Bởi ông thừa biết chi vì ghen tị mà họ nộp Người. 

Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy." 

Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Ba-ra-ba!" Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? " Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!" Tổng trấn lại nói: "Thể ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!" Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!" Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi! " Bây giờ, tổng trần phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. 

Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhào rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là: Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chủng cho Người uống rượu pha mật đằng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái." Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu, vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!" Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cử xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn!” Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa!" Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Êli, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi Con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-lia!" Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thẩm đầy giảm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

Đó là Lời Chúa

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: HÀNH TRÌNH THẬP GIÁ CỦA CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là một Thiên Chúa cao sang quyền uy. Thế mà Chúa lại chấp nhận mặc lấy thân xác con người, để chung chia những vui buồn sướng khổ của kiếp người như chúng con. Hơn thế nữa, Chúa còn chọn cho mình một cuộc sống quá ư là thiếu thốn nghèo nàn: sinh ra trong cảnh chuồng bò, lớn lên cũng vẫn hai bàn tay trắng, đến độ không có chỗ gối đầu. Rồi khi ra đi giảng đạo, Chúa lại chọn những người nghèo để loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho họ. Chúng con thiết nghĩ rằng tất cả những điều đó chính là khởi điểm của thập giá, mà Chúa đã gánh chịu vì loài người chúng con. Đến khi Chúa phải đối diện thực sự với thập giá cuộc đời của Chúa, với thân phận con người Chúa cũng cảm thấy lo âu sợ hãi và muốn bỏ cuộc. Chính Chúa đã thưa lên với Chúa Cha: “Xin Cha cất chén đắng này khỏi con. Nhưng đừng theo ý con một vâng theo ý Cha,” Thế nhưng, vì yêu mến Cha và vì yêu thương con người chúng con, Chúa đã sẵn sàng tự nguyện đón nhận thánh giá và vác đi cho đến đỉnh đồi Canvê. Chúng con nghĩ rằng: thập giá Chúa đón nhận và vác đi quả không nhẹ chút nào, vượt qua sức chịu đựng của con người. Nếu không có lực đẩy là lòng mến, chắc Chúa không thể nào hoàn tất được hành trình thập giá mà Chúa đã trải qua. Cụ thể với sức nặng của thập giá đã làm cho Chúa phải ngã quỵ tới ba lần. Nhưng với sức mạnh của tình yêu, Chúa đã can đảm chỗi dậy và đi đến tận cùng của hành trình thập giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin trân trọng và tỏ lòng kính phục trước những gì Chúa đã làm cho loài người chúng con trong mầu nhiệm thập giá của Chúa. Nhờ sức mạnh của cây thập giá, mà Chúa đã giao hòa nhân loại chúng con với Chúa Cha; đồng thời còn ban ơn cứu độ cho chúng con, nhờ chính cây thập giá của Chúa. Chúng con cảm tạ và tri ân Chúa vì không chỉ Chúa đã chết trên thập giá mà ban ơn cứu độ chúng con, mà hôm nay Chúa vẫn đang tiếp tục hiến tế chính thịt và máu Chúa trên bàn thờ, để trở nên của ăn, của uống nuôi sống hồn xác chúng con, và còn bảo đảm cho chúng con sự sống đời đời nữa. Đứng trước tình yêu vô cùng cao quý của Chúa, chúng con không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Chúng con chỉ biết cúi đầu lặng yên suy ngẫm và cảm nghiệm phần nào tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con. 

 

Hát bài: Thập Giá Đức Kitô 

Đk. Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta, thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn tràn mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.

1. Nếu chỉ vì tội lỗi của Adam mà sự chết đã tràn lan, thì sự chết Đức Kitô trên thập hình nên nguồn sống cho trần gian.

2. Suốt cuộc đời tôi chỉ muốn cao rao lòng thương xót Chúa trời cao. Vì lòng mến Chúa thương ta ôi lạnh lùng nơi thập giá phô bày ra. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: HÀNH TRÌNH THẬP GIÁ CỦA CHÚNG CON HÔM NAY 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã mang thân phận con người, ai trong chúng con ít nhiều cũng có những thập giá trong cuộc sống. Có những thập giá Chúa gửi đến, để tôi luyện đức tin và lòng mến của chúng con. Có những thập giá anh chị em chất lên vai chúng con, hầu giúp họ vơi nhẹ gánh nặng trong cuộc sống. Có những thập giá chúng con tự làm ra và chúng con phải gánh vác để chứng tỏ sức chịu đựng kiên cường của chúng con. Thế nhưng, khi phải đối diện với thập giá trong cuộc sống, chúng con lại có những phản ứng khác nhau: có người trong chúng con vì quá sợ hãi nên lẩn tránh thập giá. Cũng có người khi đối diện với thập giá cực chẳng đã, họ phải vác trong tâm trạng nặng nề chán nản. Cũng có người trong chúng con khi phải gánh mang thập giá trong cuộc sống, họ sẵn sàng đón nhận và cảm thấy vui sướng hạnh phúc, khi được vác thập giá theo chân Chúa Giêsu. Cũng có người trong chúng con yêu mến thập giá, đến độ sẵn sàng ghé vai mà vác lấy thập giá của anh chị em, giúp cho anh chị em vơi đi phần nào gánh nặng của cuộc đời. Cũng có người trong chúng con đã bị thập giá cuộc đời đè gục, khiến họ không thể chỗi dậy tiếp tục con đường thập giá trong cuộc đời của họ được nữa; họ đã nhắm mắt buông xuôi và khoanh tay bó gối trước những sóng gió của cuộc đời. Cũng có người trong chúng con khi phải gánh mang thập giá trong cuộc sống, họ sợ không đủ sức nên đã chất thập giá của mình lên vai người khác và họ cảm thấy mãn nguyện khi làm việc đó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trên bước đường chúng con theo Chúa, Chúa cũng đã biết rõ sức chúng con có hạn, chúng con chẳng có tài cán gì cả. Thì xin Chúa giúp sức cho chúng con đủ can đảm và kiên nhẫn đón nhận những thập giá hàng ngày của cuộc sống và sẵn sàng vác đi theo Chúa với lòng yêu mến, vì chúng con tin tưởng chắc chắn rằng, Chúa đang giang tay đón đợi chúng con ở đỉnh đồi Canvê và giơ tay chúc lành cho chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng và yêu mến những thập giá Chúa gửi đến trong cuộc sống, những thập giá do anh em vì yêu thương mà trao ban cho chúng con, cũng như chính những thập giá mà chính chúng con tự đảm nhận vì lòng yêu mến Chúa. Nhưng xin đừng bao giờ để chúng con phải chất thập giá của chúng con lên vai anh chị em của chúng con. Cho dẫu rằng thập giá đó quá tải đối với chúng con, thì xin Chúa hãy vác đỡ cho chúng con với. 

 

Hát Bài: Cho Con Đến Với Ngài 

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mại. 

Đk. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiều. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu, Xin chọn Ngài làm để nâng đời con.

2. Vị con chưa yêu Ngài, nên nhiều đêm lệ sầu dâng. Vì con chưa mến Ngài nên còn e ngại tiếng xin vâng. Vì con chưa tin Ngài nên lòng còn lắm bâng khuâng, vì con chưa theo Ngài nên đường đời còn lắm gian truân. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚNG CON CA NGỢI THÁNH GIÁ CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con ca ngợi và thờ lạy thánh giá Chúa, vì Chúa đã dùng thập giá để cứu độ chúng con. Với thanh dọc của thánh giá Chúa nối kết và giao hoà giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa với con người: thanh dọc còn diễn tả tình yêu tuyệt vời mà Chúa đã dành cho Chúa Cha. Một tình yêu hoàn toàn vâng phục và tự hiến. Với thanh ngang của thánh giá Chúa, Chúa nối kết và giao hòa giữa nhân loại với nhau, giữa con người với con người. Thanh ngang còn diễn tả tình yêu tuyệt vời của Chúa dành cho nhân loại chúng con. Chúa giang rộng cánh tay để ôm lấy cả vũ trụ này, trong đó có từng người chúng con, Tình yêu cứu độ của Chúa trên thánh giá, vẫn đang hiện tỏ với chúng con hôm nay trên bàn thờ này. Năm xưa Chúa đã chết trên thập giá để ban ơn cứu độ toàn thể nhân loại. Hôm nay một mình Chúa trên bàn thờ, vẫn đang nuôi sống và thông ban sự sống thần linh cho toàn thể con người.

Chúa vẫn đang đứng đợi chúng con để yêu thương và trao ban sự sống của Chúa cho chúng con. Chúa vẫn đang mời gọi những ai vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa, để Chúa nâng đỡ và bổ sức cho.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nghe Lời Chúa mời gọi. Chúng con thành tâm chạy đến với Chúa. Chúng con xin trao cho Chúa gánh nặng cuộc đời của chúng con, xin Chúa hãy đỡ nâng và bổ sức cho chúng con. Xin Chúa hãy giúp cho chúng con biết học nơi Chúa tấm lòng hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa hãy cất gánh nặng nơi chúng con và trao ách êm ái của Chúa cho chúng con. Xin Chúa hãy tăng cường sinh lực cho chúng con, để chúng con đủ kiên nhẫn và can đảm đi theo Chúa. Xin hãy thêm sức cho chúng con, hầu chúng con cũng biết bắt chước Chúa sẵn sàng nâng đỡ gánh nặng của anh chị em. Xin Chúa cho chúng con biết sống hiền hoà với hết mọi người, luôn biết khiêm tốn trong cuộc sống thường ngày, hầu qua chúng con, người ta sẽ nhận ra khuôn mặt nhân lành của Chúa trong mỗi người chúng con. Amen. 

 

Bài Hát: Tình Thương Nhiệm Mầu 

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiến theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Con xin dâng đời sống con đền bù lại biết bao lỗi lầm gương bao anh hùng hiệu trung kêu mời con đáp xứng tình yêu. Xưa bao anh linh liều mình chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vấn vương chi nhiều vẫn hững hờ chưa đáp xứng tình yêu.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gặp Chúa trong những giây phút thân thương này. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà ban ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con nhận ra được những thánh giá trong cuộc đời của chúng con. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được tháp nhập thấp giá của chúng con vào thánh giá Chúa. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng những gì Chúa gửi đến cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, dù cho đó là thánh giá của niềm vui, thánh giá của nỗi buồn: thánh giá của hạnh phúc, thánh giá của khổ đau, thánh giá của mạnh sức, thánh giá của yếu đau: thánh giá của khá giả, thánh giá của nghèo khó, thánh giá của yêu thương, thánh giá của thù hận. Tất cả chúng con đều sẵn sàng vác đi cho trọn tình yêu với Chúa. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.