LỜI PHI LỘ

LỜI PHI LỘ

 

          Chúa mời gọi mỗi người nên thánh.

          Tông đồ Phaolô quả quyết : "Tôn ý Chúa muốn anh em phải nên thánh".

        Các nhiệm tích Chúa đã lập là để giúp mọi người đủ phương tiện nên thánh, nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể.

          Đây là truyện một tâm hồn đã đáp lại tiếng Chúa gọi nên thánh, và con đường thánh hóa của người là tôn sùng và lôi kéo người ta tôn sùng nhiệm tích Thánh Thể.

        Cống hiến bạn đọc tập truyện này, tôi không có mục đích cổ võ lò tôn sùng một vị Thánh, mặc dầu Giáo Hội đã tuyên dương người là một bậc hiển thành, có thể lực bầu cử cho ta trước: tòa Thiên Chúa.

        Tôi cũng không có ý nêu lên một tấm gương, để lôi kéo bạn đọc hước theo đường lối của người mà nên thánh, vì ai cũng có con đường riêng Chúa đã vạch cho, tùy theo khả năng, hoàn cảnh và tính tình mỗi người.

        Lượm lặt tài liệu từ 2.000 trang sách cỡ lớn do nhiều tác giả thời danh, và bút tích của Thánh Eymard, rồi đúc kết lại trên những trang nhỏ này để cống hiến bạn đọc.

        Mục đích của tôi là:

1) Hướng thiện chí bạn đọc về Niệu Tích Thánh Thể:

        - Một nhiệm tích làm trung tâm cho tất cả các Nhiệm Tích.

        - Một sức sống căn bản của Giáo Hội

        - Một nguồn phân phát sinh lực cho mọi hoạt động của Giáo Hội.

        - Một phương thế giúp ta nên thánh mà không Đấng Thánh nào có thể bỏ qua.

2) Để bạn đọc thấy con đường nên thánh nào cũng là con đường đòi hỏi hy sinh, nhưng lòng mến Chúa, và chính Chúa ngự trong phép Thánh Thể sẽ làm cho con người hiểu biết tình Chúa Cha yêu ta và giúp ta đem thiện chí đáp lại tình yêu. Lúc đó đau khổ, thử thách trở thành những phương tiện giúp yêu đời, dùng đời theo Thánh Ý Chúa, và biến đời thành phương tiện thanh hóa ta, đồng thời cũng thánh hóa đời.

 

P.M. Châu Hải


© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.